Dagbanli Numbers Zero To 20

karimbu

Dagbanli Numbers Zero To 20

Dagbani: Count From Zero To Twenty 0 Dagbanli 0 muɣim 1-10 1 - ndam 2 - ayi 3 - ata 4 -

"Hello" in Dagbanli

karimbu

"Hello" in Dagbanli

Ca'oola? Abena! Ca'oola? Abena! Ca'oola? Abena! Ca'oola? Oko! Ca'oola? Oko! Ca'oola? Oko! Dagbanli-E

Nyamfowa 1:1

karimbu

Nyamfowa 1:1

Ni ti yun pali!

Start Learning In Dagbanli Today

karimbu

Start Learning In Dagbanli Today

Your mind grows when you learn something new. Learning Dagbanli vocabulary is a great way to learn

Anu

karimbu

Anu

Anu: 5. Muɣim, muɣim. Ndam, ndam. Ayi, ayi. Ata, ata. Anahi, anahi. Anu, anu. Dagbanli Dictionary m

"Welcome" in Dagbani

karimbu

"Welcome" in Dagbani

Maraaba Papa. Maraaba Mama. Ca'oola? mini maraaba. Ca'oola? mini maraaba. Maraaba Mama. Maraaba Papa

"Thank you" in Dagbani

karimbu

"Thank you" in Dagbani

M paɣiya, m paɣiya. M paɣiya, m paɣiya. Maraaba. Maraaba. M paɣiya, m paɣiya. M paɣiya, m paɣiya. Ca

"Please" in Dagbanli

karimbu

"Please" in Dagbanli

Ca'oola? Fili. Ca'oola? Fili. Maraaba Fili. Maraaba Fili. Dim’ suɣulo Fili. Dim’ suɣulo Fili. M paɣi