My Body In Dagbani ::: My Body In Chewa

karimbu

My Body In Dagbani ::: My Body In Chewa

Learn vocabulary about the body in Dagbani ::: Chewa. Dagbani ::: Chewa Library Books English: My B

A Good City In Dagbani ::: A Good City In Akan

karimbu

A Good City In Dagbani ::: A Good City In Akan

Learn new vocabulary from the Dagbani ::: Akan Library Book Series 9. Books in this series show you

Alipele ::: Wimuhyɛn

karimbu

Alipele ::: Wimuhyɛn

Add "alipele" ::: "wimuhyɛn" in Dagbani ::: Akan to your vocabulary. alipele ::: wimuhyɛn, nom.1 :::

Ba ::: Papa

karimbu

Ba ::: Papa

Dagbani ::: Akan ba ::: papa, nom.1 ::: nom.1 /-b-a/ ::: /-p-a-p-a/ Dagbani ::: Akan / m bobu

Zuŋo Bachi: Tabibitabibi

karimbu

Zuŋo Bachi: Tabibitabibi

Zaŋ pahi zuliya yetoga di zaa. Dagbani M mali suhi yubo i. M bobu tabibitabibi. tabibitabibi, nom.1

Ɔƒis ::: Ɔfese

karimbu

Ɔƒis ::: Ɔfese

Add "ɔƒis" ::: "ɔfese" in Dagbani ::: Akan to your vocabulary. ɔƒis ::: ɔfese, nom.1 ::: nom.1 /ɔƒ-i

Wuntanga ::: Awia

karimbu

Wuntanga ::: Awia

Add wuntanga ::: awia in Dagbani ::: Akan to your vocabulary. wuntanga ::: awia Examples of wuntanga

Loori ::: Bepɔw

karimbu

Loori ::: Bepɔw

Add "loori" ::: "bepɔw" in Dagbani ::: Akan to your vocabulary. loori ::: bepɔw, nom.1 ::: nom.1 /-l

Kpam ::: Mafuta

karimbu

Kpam ::: Mafuta

Dagbani ::: Chewa kpam ::: mafuta, nom.1 ::: nom /-k-p-a-m/ ::: /-m-a-f-u-t-a/ Dagbani ::: Chew