Bohimbu yurilim, dabisili di zaa.

Sua nye imel molo washiika i. Sua bobu a saha ni minti 3.

Pilgu zuŋo!

Ghana Vision 2020: Nama

Bachi-Buku: Dagbani -

  • Zuŋo Bachi: Pua
  • Zuŋo Bachi: Tabibitabibi
  • Zuŋo Bachi: Arizichi
  • Zuŋo Bachi: Politisa
  • Zuŋo Bachi: Yɛlivuhi
  • Binkobigu Nam
  • Daabilim Vienyelinga