Ti Teema, Teebu A

karimbu

Ti Teema, Teebu A

Ti teema, teebu a nyevuli. Bia maa teema, teebu a lahibali. Bi teema, teebu a. A soŋsim Gana mini Gb

"Mbofragoro - Pɛtɛ Pɛtɛ" Ni Digbunni

karimbu

"Mbofragoro - Pɛtɛ Pɛtɛ" Ni Digbunni

Nyahibu "Mbofragoro - Pɛtɛ Pɛtɛ". "Pɛtɛ Pɛtɛ" nye yilli i. Yilli maa ni zuliya yetoga maa nye kanbon

"Wulomei - Omanye Aba" Ni Digbunni

karimbu

"Wulomei - Omanye Aba" Ni Digbunni

Nyahibu "Wulomei - Omanye Aba". "Wulomei - Omanye Aba" nye yilli i. Yilli maa ni zuliya yetoga maa n

Kojo Antwi

karimbu

Kojo Antwi

Kojo Antwi nye ŋuni? Kojo Antwi nye daadam vienyelinga i. Kojo Antwi ninbu yilli. Ŋun yuri gbansabil

"Vusi Mahlasela - River Jordan" Ni Digbunni

karimbu

"Vusi Mahlasela - River Jordan" Ni Digbunni

Nyahibu "Vusi Mahlasela - River Jordan". "Vusi Mahlasela - River Jordan" nye yilli i. Yilli maa ni z

"Nyame Ndwom - Yɛ Bɛtow Ebenezer" Ni Digbunni

karimbu

"Nyame Ndwom - Yɛ Bɛtow Ebenezer" Ni Digbunni

Nyahibu "Nyame Ndwom - Yɛ Bɛtow Ebenezer". "Yɛ Bɛtow Ebenezer" nye yilli i. Yilli maa ni zuliya yeto

"Tv3 Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw" Ni Digbunni

karimbu

"Tv3 Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw" Ni Digbunni

Nyahibu "Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw". "Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw" nye yilli i. Yilli maa ni zul

"Obrafuor - Kwame Nkrumah" Ni Digbunni

karimbu

"Obrafuor - Kwame Nkrumah" Ni Digbunni

Nyahibu "Obrafuor - Kwame Nkrumah". "Obrafuor - Kwame Nkrumah" nye yilli i. Yilli maa ni zuliya yeto